Przejdź do treści


Rekrutacja

INSTYTUCJE i ORGANIZACJE BIORACE UDZIAŁ W PROJEKCIE
30 czerwca 2014 r.

Gmina Miasto Płock
1.Urząd Miasta Płocka
2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
3. Miejski Urząd Pracy

Organizacje pozarządowe
1. Płockie Towarzystwo Wioślarskie
2. Płockie Stowarzyszenie Klub  „Abstynentów”
3. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku
5. Bank Żywności – Związek Stowarzyszeń
6. Polski Czerwony Krzyz Oddział Rejonowy
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 5 w Płocku
8. Stowarzyszenie Pomocy osobą z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”
9. Stowarzyszenie Sportowe Mustangs Płock
10. Stowarzyszenie 627 km
11. MUKS Nadwiślanin Płock
12. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
13. Stowarzyszenie Innovacja
14. Centrum Pastoralno-Psychologiczne „Metanoja” w Płocku
15. Chorągiew Mazowiecka Hufiec ZHP Płock
16. Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimara
17. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
18. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL
19. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Płocku
20. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
21. Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa
22. Stowarzyszenie „Razem dla Płocka”
23. Towarzystwo Miłośników Radziwia
24. Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu
25. Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska Oddział Płock
26. Płockie Towarzystwo Fotograficzne
27. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Płocku
28. Stowarzyszenie Rodziców,, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 „Szkoła pod Brzozami”
29. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Płocku
30. MON - POL Płock
31. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos”
32. Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
33. Fundacja „TO-Tam-To”
34. Caritas Diecezji Płockiej
35. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
36. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
37. Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury
38. Płockie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze „Morka” Oddział Żeglarsko-Motorowodny
39. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy
40. Stowarzyszenie Pomocy Dziecio Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Silni Razem”
41. Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań”
42. Płockie Stowarzyszenie „Amazonki”
43. Uczniowski Klub Sportowy JUDO KANO Płock
44. Klub Sportowy Królewscy Płock
45. Stowarzyszenie „Teatr Per Se”
46. Fundacja „Portal Fm – Pomagamy Dzieciom
47. Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”
48. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w Nas”

 

Na warsztaty "TWORZENIE PARTNERSTW PROJEKTOWYCH pt. "Po co tworzyć partnerstwa? Jak tworzyć i zarządzać partnerstwami?", które odbędą się w terminie 27-28 czerwca 2014 r. zostało zakwalifikowanych 12 osób.
Lista osób zakwalifikowanych nw Warsztaty w załączeniu.

Warsztaty - Z.5 27-28.06

 

 

 

INSTYTUCJE i ORGANIZACJE BIORACE UDZIAŁ W PROJEKCIE

„Potencjał – Działanie - Rozwój:

nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” 

31 marca 2014 r.

Gmina Miasto Płock

1.      Urząd Miasta Płocka

2.      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

 

Organizacje pozarządowe

1.      Stowarzyszenie  Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej  Nr 12 w Płocku pn. „Szkoła pod Brzozami”

2.      Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

3.      Polskie Stowarzyszenie „Amazonki”

4.      Fundacja To-Tam-To

5.      Stowarzyszenie 627 km

6.      Bank Żywności – Związek Stowarzyszeń

7.      Płockie Towarzystwo Wioślarskie

8.      Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

9.      Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarzad Rejonowy w Płocku

10.   Towarzystwo Przyjaciół Płocka

11.   Płockie stowarzyszenie Klub  „Abstynentów”

12.   Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze