Przejdź do treści


Rekrutacja

Warsztaty  „Dialog obywatelski, sieć współpracy NGO” w dniach 05 -06  grudnia 2014

Na Warsztaty  „Dialog obywatelski, sieć współpracy NGO” które odbędą się w dniach 05-06 grudnia 2014 zostało zakwalifikowanych 12 osób.

Lista osób zakwalifikowanych na Warsztaty w załączeniu

Lista osób zakwalifikowanych na Warsztaty 05-06.12.2014

Szkolenie „Realizacja zadań publicznych, przeciwdziałania dyskryminacji i równości szans” w dniach 05 – 06 września 2014

Na szkolenie nt. „Realizacja zadań publicznych, przeciwdziałania dyskryminacji i równości szans”, które odbędzie się w dniach 05 – 06 września 2014.  zostało zakwalifikowanych 15 osób.

Lista osób zakwalifikowanych na Warsztaty w załączeniu

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie 05-06.09.2014

Organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie

(30 wrzesień 2014 r.)

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

1.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

2.

Chorągiew Mazowiecka Hufiec ZHP Płock

3.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

4.

Płockie Towarzystwo Fotograficzne

5.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”

6.

Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury

7.

Towarzystwo Przyjaciół Płocka

8.

Stowarzyszenie „Teatr Per Se”

9.

Stowarzyszenie Historyczne im. „11 Grupy Operacyjnej NSZ”

10.

Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Biblioteki

11.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku

12.

Płocki Klub Rozrywek Umysłowych Relax

13.

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką

14.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

15.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL

16.

Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Płocku

17.

Stowarzyszenie Rodziców,, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 „Szkoła pod Brzozami”

18.

Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”

19.

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społecznego FERS

20.

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

21.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kapitału Ludzkiego

22.

Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Ekonomika

23.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku

24.

Bank Żywności – Związek Stowarzyszeń

25.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy

26.

Stowarzyszenie Pomocy osobą z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”

27.

Centrum Pastoralno-Psychologiczne „Metanoja” w Płocku

28.

Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimara

29.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Płocku

30.

Fundacja „TO-Tam-To”

31.

Caritas Diecezji Płockiej

32.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Silni Razem”

33.

Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań”

34.

Płockie Stowarzyszenie „Amazonki”

35.

Fundacja „Portal Fm – Pomagamy Dzieciom

36.

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w Nas”

37.

Fundacja PANACEUM

38.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”

39.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku

40.

Płockie Towarzystwo Wioślarskie

41.

Stowarzyszenie Sportowe Mustangs Płock

42.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Nadwiślanin Płock

43.

Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa

44.

Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu

45.

MON - POL Płock

46.

Klub Sportowy Królewscy Płock

47.

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos”

48.

Rejonowe Płockie WOPR

49.

Uczniowski Klub Sportowy Judo Kano

50.

Klub Sportowy Stoczniowiec

51.

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Jutrzenka Płock

52.

Uczniowski Klub Sportowy Eljot z siedzibą w Płocku

53.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

54.

Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego „Pływak”

55.

Płockie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

56.

Klub Sportowy Stoczniowiec

57.

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

58.

PTTK Oddział Miejski w Płocku

59.

Płockie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze „Morka” Oddział Żeglarsko-Motorowodny

60.

Stowarzyszenie 627 km

61.

Stowarzyszenie Innovacja

62.

Stowarzyszenie „Razem dla Płocka”

63.

Towarzystwo Miłośników Radziwia

64.

Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska Oddział Płock

65.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

66.

Regionalne Stowarzyszenie Wschód Zachód

67.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Płocku

68.

International Police Association Sekcja Polska

69.

Stowarzyszenie Miast Siostrzanych

70.

Stowarzyszenie Gubimy Centymetry i Kilogramy

71.

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Płocku

72.

Europejskie Stowarzyszenie Poszkodowanych „Diament”

73.

Fundacja „Na horyzoncie”

74.

Płockie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

75.

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Feniks”

76.

Stowarzyszenie Marka Polka

77.

Fundacja Kobiet Regionu Płockiego

78.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oto ja

79.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

80.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kapitału Ludzkiego

 

Na warsztaty "TWORZENIE PARTNERSTW PROJEKTOWYCH pt. "Po co tworzyć partnerstwa? Jak tworzyć i zarządzać partnerstwami?", które odbędą się w terminie 4 0 5 lipca 2014 r. zostało zakwalifikowanych 12 osób.
Lista osób zakwalifikowanych na Warsztaty w załączeniu.

Warsztaty - Z.5 04-05.2014

INSTYTUCJE i ORGANIZACJE BIORACE UDZIAŁ W PROJEKCIE
30 czerwca 2014 r.

Gmina Miasto Płock
1.Urząd Miasta Płocka
2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
3. Miejski Urząd Pracy

Organizacje pozarządowe
1. Płockie Towarzystwo Wioślarskie
2. Płockie Stowarzyszenie Klub  „Abstynentów”
3. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku
5. Bank Żywności – Związek Stowarzyszeń
6. Polski Czerwony Krzyz Oddział Rejonowy
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 5 w Płocku
8. Stowarzyszenie Pomocy osobą z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”
9. Stowarzyszenie Sportowe Mustangs Płock
10. Stowarzyszenie 627 km
11. MUKS Nadwiślanin Płock
12. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
13. Stowarzyszenie Innovacja
14. Centrum Pastoralno-Psychologiczne „Metanoja” w Płocku
15. Chorągiew Mazowiecka Hufiec ZHP Płock
16. Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimara
17. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
18. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL
19. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Płocku
20. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
21. Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa
22. Stowarzyszenie „Razem dla Płocka”
23. Towarzystwo Miłośników Radziwia
24. Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu
25. Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska Oddział Płock
26. Płockie Towarzystwo Fotograficzne
27. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Płocku
28. Stowarzyszenie Rodziców,, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 „Szkoła pod Brzozami”
29. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Płocku
30. MON - POL Płock
31. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos”
32. Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
33. Fundacja „TO-Tam-To”
34. Caritas Diecezji Płockiej
35. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
36. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
37. Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury
38. Płockie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze „Morka” Oddział Żeglarsko-Motorowodny
39. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy
40. Stowarzyszenie Pomocy Dziecio Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Silni Razem”
41. Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań”
42. Płockie Stowarzyszenie „Amazonki”
43. Uczniowski Klub Sportowy JUDO KANO Płock
44. Klub Sportowy Królewscy Płock
45. Stowarzyszenie „Teatr Per Se”
46. Fundacja „Portal Fm – Pomagamy Dzieciom
47. Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”
48. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w Nas”

 

Na warsztaty "TWORZENIE PARTNERSTW PROJEKTOWYCH pt. "Po co tworzyć partnerstwa? Jak tworzyć i zarządzać partnerstwami?", które odbędą się w terminie 27-28 czerwca 2014 r. zostało zakwalifikowanych 12 osób.
Lista osób zakwalifikowanych nw Warsztaty w załączeniu.

Warsztaty - Z.5 27-28.06

 

 

 

INSTYTUCJE i ORGANIZACJE BIORACE UDZIAŁ W PROJEKCIE

„Potencjał – Działanie - Rozwój:

nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” 

31 marca 2014 r.

Gmina Miasto Płock

1.      Urząd Miasta Płocka

2.      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

 

Organizacje pozarządowe

1.      Stowarzyszenie  Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej  Nr 12 w Płocku pn. „Szkoła pod Brzozami”

2.      Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

3.      Polskie Stowarzyszenie „Amazonki”

4.      Fundacja To-Tam-To

5.      Stowarzyszenie 627 km

6.      Bank Żywności – Związek Stowarzyszeń

7.      Płockie Towarzystwo Wioślarskie

8.      Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

9.      Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarzad Rejonowy w Płocku

10.   Towarzystwo Przyjaciół Płocka

11.   Płockie stowarzyszenie Klub  „Abstynentów”

12.   Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze